Wie?

Wij zijn de Stichting PuurSzang, opgericht op 28 mei 2021 en gevestigd te Roosendaal.

Een regionale theaterstichting zonder winstoogmerk.

Wie is Wie?

Ons stichtingsbestuur bestaat uit drie bevlogen bestuurders.

Onze voorzitter is Jürgen Huigen (jurgen.puurszang@gmail.com)

Onze secretaris is Yvonne Berentsen-Verhaart (yvonne.puurszang@gmail.com

Onze penningmeester is Stef Broos (stef.puurszang@gmail.com)

 

Wie is/zijn artistiek verantwoordelijk?

Ons artistiek team stellen we voor onder de button WELKE?