Wat?

1. onze doelen=

-Wij stellen onszelf de beoefening en begeleiding van zang, spel, dans, beweging en overige
podiumkunsten ten doel. 
-Bovenstaand eerstgenoemde doel is direct het middel om ons tweede doel, het stimuleren en ondersteunen van talent op het gebied van zang, dans en toneel, te bereiken.

-Uitgangspunt voor alle projecten is 'verhalende zang' (zie hiervoor ook HOE?).

AL ONZE DOELEN ZIJN ZONDER WINSTOOGMERK!

DE LEIDENDE GEDACHTE:

-"Bij PuurSzang wordt het zingen, dat ons als het ware in het bloed zit, op onvervalste (zo zuiver mogelijke) wijze gebruikt om een zelfgeschreven verhaal te vertellen en op het podium te vertolken.

Dit verhaal is als het ware ontstaan vanuit de gekozen (of geschreven) liedjes. De liedjes vertellen in grote lijn het verhaal. Het leidende uitgangspunt voor de voorstelling is het zingen.

De projectvoorstelling is bij voorkeur Nederlandstalig en wordt gebracht/gespeeld/gezongen door een groep enthousiaste amateurzangers met een minimumleeftijd vanaf 13 jaar. De kunstvormen dans, spel, beweging, beeldende kunst en multimedia staan in onze projecten ten dienste van het totaalverhaal".

2. onze projecten=

-Uitgaande van bestaande (of nieuw te componeren muziek), worden er oorspronkelijke vertellijnen bedacht, waarin het grootste gedeelte van het verhaal verteld wordt door de (hiervoor geleende, vertaalde, hertaalde of nieuw geschreven) liedteksten.

-we streven ernaar om andere Stichtingen en Verenigingen (met een cultureel bestaansrecht in Roosendaal en omgeving) te betrekken bij onze projecten.

-Deelname is mogelijk vanaf een leeftijd van 13 jaar (strikt op uitnodiging van

de Stichting PuurSzang) .