Een idee komt tot leven...

1. 'verhalend theater...met het accent op zang' - tijd en ruimte voor een eigen visie

-In onze projecten maken we gebruik van de theatervorm 'Popstory' (of een spitsvondige afgeleide daarvan).  Het verhaal wordt in woord en zang verteld. Beweging, beeldende kunst, multimedia, dans en spel spelen een dienende rol in deze projecten.

-Gedurende het repetitieproces zal de focus dan ook komen te liggen op goede solo- en samenzang.

-Het vooraf geschreven en aangeleverde script (een steevast redelijk uitgebalanceerde ruwe versie)…zal als uitgangspunt dienen. Een uitgangspunt dat wij tijdens de repetities in onderling overleg aan zullen scherpen. Geen enkele tekst ligt wat dat betreft al volledig vast. Deze projecten wordt door de DeelnemerSz samen gemaakt.

Uiteraard speelt de band bij de voorstelling de planken uit het toneel, zal een verteller het verbindende verhalende deel op zich nemen en……fungeert een ensemble van in leeftijd variërende zangers en zangeressen als de ultieme vertolker van de liedteksten.

-De liedteksten zijn in dezen niet altijd letterlijke vertalingen van de originele te gebruiken songs (al moeten de nieuw te bedenken teksten uiteraard wel passen bij de intentie van het origineel). De geschreven teksten zijn vrij gebaseerd op het sfeertje dat het originele lied oproept/ of op de betekenis van enkele strofen uit het origineel…..hier en daar zijn worden teksten ook "naar de voorstelling toe geschreven".

Alle zangers zijn in de theatervorm 'Popstory'…. Solist…. Deel van een duo Achtergrondzanger en… Ensemble-lid.

-Als er in het script bij liedteksten een ‘rol’-verwijzing' beschreven staat, betekent dit niet dat deze rol steevast door dezelfde persoon ingevuld gaat worden. E.e.a. zal gelijkmatig verdeeld worden over de DeelnemerSz.

-De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de (gedurende het proces) te maken keuzes ligt uiteraard bij ons artistieke team. Uiteraard zullen mannenrollen doorgaans door de beschikbare mannen ingevuld worden. En zullen vrouwenrollen doorgaans door de beschikbare vrouwen ingevuld worden. 

-Bepaalde specifieke kledingstukken (die we in het toneelbeeld 'on display' zullen hangen) verwijzen naar een bepaald personage in het verhaal.

Degene die dat specifieke kledingstuk draagt bij een bepaald nummer “speelt” in dat nummer de genoemde rol. Zodra de kleding van eigenaar wisselt, speelt de volgende eigenaar de genoemde rol.

 

Wat maakt ons idee dan anders dan bestaande ideeën?:

-DeelnemerSz in de leeftijd vanaf 13 jaar (maar geen specifieke jeugdgroep/ mix van jong en oud mogelijk).

-Accent ligt op zang, maar projecten zijn in principe geen  koorproducties.

-Geen vaste rolverdeling. Rolverdeling is wisselend en wordt in beeld duidelijk gemaakt door rol-gebonden kleding.

-Bij sommige projecten worden DeelnemerSz rechtstreeks door de stichting benaderd om mee te doen. bij sommige projecten komen de DeelnemerSz rechtstreeks voort uit het ledenbestand/ deelnemersbestand van de Vereniging en/of Stichting met wie we een samenwerking aangaan!

2. als aanvulling op het regionale amateur-theaterlandschap=

-Vooral door het bovengenoemde (anders dan bestaand) zijn wij van mening dat wij een aanvulling kunnen zijn op datgene dat de regio Roosendaal en omgeving reeds te bieden heeft op cultureel vlak. 

-Voorts stellen wij onszelf ten doel om mensen een podium te bieden en ze hierbij een kans te geven om zichzelf te ontwikkelen.

3. ondersteunend aan (gevestigde namen & te behouden waarden)=

-Wij zijn ons terdege bewust van het gegeven dat we wellicht in 'dezelfde culturele vijver' vissen als enkele reeds bestaande Verenigingen en Stichtingen in de regio Roosendaal en omstreken. Wij proberen de trajecten van onze projecten dusdanig af te stemmen, dat we processen en producties van andere gezelschappen niet of toch zo min mogelijk in de weg zitten.

-Daarnaast is het ons expliciete doel om in de toekomst zoveel mogelijk verbinding te zoeken met reeds bestaande organisaties, stichtingen en/of verenigingen. Hieruit voortvloeiende hebben we er ook nadrukkelijk voor gekozen om onze repetities te organiseren in het 'Cultuurhuis Bovendonk' in Roosendaal. Een plek die ruimte en kansen biedt en die stimuleert om deze onderlinge verbinding actief te bewerkstelligen.

4. het waarom van.../ de gedachte achter... onze naam=

PuurSzang -

-De combinatie van de hoofdletters P & S verwijst naar de theatervorm PopStory.

(Een theatervorm die door onze stichting wordt omarmd.)

-de combinatie van de woorden Puur + Zang verwijst naar het gegeven dat in onze producties het zingen en de daarvoor gebruikte liedjes het leidende uitgangspunt zijn voor het vertellen van het verhaal. Een voorstelling zonder verhalende zang is in projecten van PuurSzang niet denkbaar.

-De S in het midden van de naam heeft meerdere functies:

*1. Zo zorgt deze ervoor dat de uitspraak van de stichting naam duidelijker verwijst naar ‘Pur Sang’

*2. De S dient als subtiele afkorting en is langer uit te spreken als Puur Samen Zang

*3. De S dient als subtiele afkorting en is langer uit te spreken als Puur Solo Zang

*4. De S verwijst naar het gegeven dat het hier een Stichting betreft en GEEN vereniging.

*5. De S verwijst naar de initiële oprichter van de stichting wiens voornaam begint met een S

 

"What's in a name?"

Wellicht schuilt daar toch meer achter dan U in eerste instantie vermoedde!

En van die Sz in het midden, maken we gewoon een leuke gimmick.